Công nghệ cho Smartphone
Tin tức
CÔNG TẮC THÔNG MINH KHÔNG NCÔNG TẮC THÔNG MINH KHÔNG N

Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

NHẬN DIỆN NGƯỜI THÔNG MINHNHẬN DIỆN NGƯỜI THÔNG MINH

Bộ điều khiển trung tâm IVN nâng cấp Camera thường thành Camera AI thông minh nhận diện người, đồ vật, gửi cảnh báo, điều khiển thiết bị

TUYỂN ĐẠI LÝ TOÀN QUỐCTUYỂN ĐẠI LÝ TOÀN QUỐC

Công ty công nghệ sản xuất, thương mại và dịch vụ IVN
Tuyển đại lý toàn quốc
Công ty công nghệ sản xuất, thương mại và dịch vụ IVN trân trọng kính báo